تماس با ما


آدرس دفتر مرکزی: تبریز خیابان ۴۲ متری (انقلاب)میدان انقلاب ساختمان شرکت آذرسام عایق تبریز
آدرس کارخانه: جاده تبریز- صوفیان شهرک آیت ا… هاشمی رفسنجانی (شهرک مصالح ساختمانی ) انتهای خیابان هشتم آذرسام عایق تبریز
تلفن دفتر مرکزی:
۰۴۱۳۲۳۰۵۱۰۹-۰۴۱۳۲۳۱۱۴۸۵
فکس:
۰۴۱۳۲۳۱۱۴۸۶

مدیر عامل آقای محمود سعدی : ۰۹۱۴۳۱۳۴۹۸۳

مدیر فروش آقای ابراهیم سعدی : ۰۹۱۴۳۱۰۷۰۲۷